29.8.11

λίγο τόσο δα θλιμμένη σήμερα.

"Κι εγώ γεμάτος απ' την απουσία σου /
φορτωμένος μες την ανυπομονησία /
των μεγάλων ταξιδιών, περιμένω /
σαν αγκυροβολημένο φορτηγό, μέσα στην Προύσα"

~ Ναζίμ Χικμέτ

"I am human and I need to be loved... just like everybody else does"

Who knows where this line comes from?

15.8.11Life lesson. Learnt.


Mental note to myself.

August Mood
does anyone hear me screaming? the best is the simplest. that applies to relationships too.
I guess I really am so over people I would and did never love.